fbpx

Showing all 33 results

Stærð: 1x1000x2000 mm 6×10 göt Vörunúmer: AGN-1-12

Stærð: 1.5x1000x2000 mm 5×5 göt Vörunúmer: AGF15-55

Stærð: 1x1500x3000 mm 5mm göt Vörunúmer: AGF1-58

Stærð: 2x1000x2000 mm 10×10 göt 51% Vörunúmer: AGF2-1010

Stærð: 2x1000x2000 mm 10×10 göt 70% Vörunúmer: AGF2-1010-70%

Stærð: 2x1000x2000 mm 10mm göt Vörunúmer: AGK-10

Stærð: 2x1000x2000 mm 3mm göt Vörunúmer: AGK2-3

Stærð: 2x1000x2000 mm 5mm göt Vörunúmer: AGK2-5

Stærð: 3x1000x2000 mm 10mm göt Vörunúmer: AGK3-10

Stærð: 2x1000x2000 mm 25×25 göt Vörunúmer: AGF2-2525

Gataplötur og net

Gatapl 0.75x1250x2500 3mm göt

Stærð: 0.75x1250x2500 mm 3mm göt Vörunúmer: JGK07-125-3

Stærð: 1x1000x2000 mm 1.5mm göt Vörunúmer: JGK1-15

Gataplötur og net

J.Gatapl 1x1000x2000 smáram.

Stærð: 1x1000x2000 mm Smáramunstur Vörunúmer: JGS1

Gataplötur og net

J.Gatapl 2x1000x2000 10mm göt

Stærð: 2x1000x2000 mm 10mm göt Vörunúmer: JGK210

Stærð: 2x1000x2000 mm 10×10 göt Vörunúmer: JGF21010

Gataplötur og net

J.Gatapl 2x1000x2000 8mm göt

Stærð: 2x1000x2000 mm 8mm göt Vörunúmer: JGK2-8

Gataplötur og net

J.Gatapl 2x1250x2500 20mm göt

Stærð: 2x1250x2500 mm 20 mm göt Vörunúmer: JGK2125-20

Gataplötur og net

J.Gatapl 2x1250x2500 5mm göt

Stærð: 2x1250x2500 mm 5mm göt Vörunúmer: JGK2125-5

Gataplötur og net

Járnn.4x1000x2000mm 52x52mm

Stærð: 4x1000x2000 mm 52×52 mm Vörunúmer: JN450

Gataplötur og net

Járnn.4x1250x2500mm 42x42mm

Stærð: 4x1250x2500 mm 42×42 mm Vörunúmer: JN440

Gataplötur og net

RF Gatap 2x1000x2000m 5mm göt

Stærð: 2x1000x2000 mm 5mm göt Vörunúmer: RGK2-5

Gataplötur og net

RF Gatap 2x1000x2000m 8mm göt

Stærð: 2x1000x2000 mm 8mm göt Vörunúmer: RGK2-8

Stærð: 1.5x1000x2000 2mm göt Vörunúmer: RGK15-2

Stærð: 1.5x1000x2000 3mm göt Vörunúmer: RGK15-3

Stærð: 1.5x1000x2000 mm 5×5 göt Vörunúmer: RGF15-5

Stærð: 1x1000x2000 1.5mm göt Vörunúmer: RGK1-3

Gataplötur og net

RF Gatap 2x1000x2000 10mm göt

Stærð: 2x1000x2000 mm 10 mm göt Vörunúmer: RGK210

Stærð: 2x1000x2000 10x10mm göt Vörunúmer: RGF21010

Gataplötur og net

RF Gatap 3x1000x2000 5mm göt

Stærð: 3x1000x2000 mm 5 mm göt Vörunúmer: RGK3-5

Gataplötur og net

Rf net 2x1000x2000m 11x11m 304

Stærð: 2x1000x2000 mm 11x11mm göt Vörunúmer: RN2x11x11mm

Gataplötur og net

Rf net 3x1000x2000m 30×30 304

Stærð: 3x1000x2000 mm 30×30 göt 304 Vörunúmer: RN3x30x30

Gataplötur og net

Rf net 4x1000x2000m 40×40 304

Stærð: 4x1000x2000 mm 40×40 göt Vörunúmer: RN4x40x40

Gataplötur og net

Rf net 5x1000x2000m 52×52 304

Stærð: 5x1000x2000 mm 52×52 göt Vörunúmer: RN5x52x52mm